Média

Vitalita a zdraví, zima 2019: Sebeláska jako prevence závislosti ve vztahu

Maminka, říjen 2019: Mateřství je výzva otevřít se novému

Katka, 11/2019: Jak se vypořádat s rozvodem, aby ho co nejméně odnesly vlastní děti?

Svět ženy, květen 2019: Proč pořád tolik přemýšlíme?